fbpx

Privacyverklaring Direct in Dienst BV.

Dit is de privacyverklaring van Direct in Dienst BV verder in deze verklaring aangeduid als DiD.

Wanneer je je als baanzoekende persoonsgegevens aan ons verstrekt, worden je gegevens opgenomen in onze database. Dit geldt ook voor de gegevens die wij van je als werknemer of vertegenwoordiger van een (potentiële) zakelijke relatie ontvangen. In deze Privacyverklaring laten we je weten welke gegevens we verzamelen en vastleggen en waarom we deze gegevens verzamelen

Wie zijn wij
DiD is gevestigd aan de julianalaan 18, 3171CH in Poortugaal en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de wet van bescherming persoonsgegevens | WBP)

Wij respecteren de privacy van alle baanzoekende, sollicitanten, werknemers en andere bezoekers van onze websites. Wij dragen er voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. DiD handelt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Technische informatie en cookies
Onze website kan gewoon bezocht worden zonder dat je persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Net als vele andere websites verzamelen wij wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van je Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat je gebruikt, de onderdelen van de website die je bezoekt, de pagina’s van de website die je bezocht hebt en de informatie die je hebt bekeken, informatie over het type apparaat wat je gebruikt voor je bezoek aan de site, de regio waar je je bevindt en het materiaal dat je opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens ook wel cookies genoemd mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. Het gebruik van deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Dit om het gebruiksgemak te optimaliseren.

Aansprakelijkheid
Onze website bevat (hyper)links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het doen en laten van deze andere websites met betrekking tot privacy. Wij raden je aan om op te letten wanneer je onze website verlaat en om de privacyverklaring van elke website te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt.

Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze website. Wij zijn niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de informatie onze website. Evenmin zijn wij verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de websites. Wij zijn te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen informatie van de website te verwijderen.

De veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden kan niet voor 100% worden gegarandeerd. Wij doen alle moeite jouw persoonlijke gegevens te beveiligen, maar kunnen bijgevolg niet volkomen garant staan voor de veiligheid van de door jou toegezonden informatie.

Wanneer verzamelen wij je persoonsgegevens?
Wij verzamelen je gegevens vanaf het moment dat je je gegevens achterlaat op onze website of op een andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Wij kunnen ook je gegevens verzamelen indien je deze geplaatst hebt op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd zou zijn in werkgerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we je benaderen of je interesse hebt om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van deze privacyverklaring.
Heb je geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van je verwerken om je wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens
Wij verzamelen en verwerken je gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening waaronder uitzenden, detachering, payroll en werving & selectie.

Meer specifiek, je persoonsgegevens worden verwerkt om

 • Je te benaderen voor vacatures die voor jou interessant kunnen zijn mits je je hiervoor aangemeld hebt (opt-in)
 • je geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.
 • een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren
 • een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen
 • als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van je
Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen handig zijn om onze dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en de actualiteit van de gegevens die je verstrekt.

Het gaat om de volgende contactgegevens

 • Naam, adres en woonplaats
 • E-mail adres, telefoonnummer(s) en andere contactgegevens
 • Geboortedatum, Geboorteplaats en geslacht
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over je beschikbaarheid en (eventueel) verlof
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • pasfoto en video (introductie) – op vrijwillige basis

Op het moment dat je voor DiD werkt of gaat werken verwerken wij tevens de volgende gegevens:
nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning
overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie

Wij leggen alleen bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Met wie kunnen wij je persoonsgegevens delen?

Wij kunnen je persoonsgegevens doorgeven aan onze opdrachtgevers of onderaannemers (bijvoorbeeld gegevens bewerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. In het geval van een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis kunnen wij verplicht zijn om je persoonsgegevens te delen.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens?”.

Hoe worden je persoonsgegevens bewaard?

De bewaartermijnen die wij hanteren zijn afhankelijk van de wettelijke bewaartermijn.

Baanzoekende
Als je voor ons gewerkt heb bewaren wij je contactgegevens tot 2 jaar na het einde van je dienstverband.

Als je (nog) niet voor ons hebt gewerkt bewaren wij je gegevens tot 2 jaar na het laatste contactmoment.

Indien je niet meer benaderd of bemiddeld wilt worden door DiD kan je je uitschrijven door middel van het sturen van een e-mail naar recruitment@hrmadviseur.nl of door middel van onze “GDPR” link die je ontvangt bij sollicitatie.

Zakelijke relaties

Wij verwerken de namen, functies en contactgegevens van onze contactpersonen bij zakelijke relaties. Deze gegevens kunnen wij doorgeven aan sollicitanten of onderaannemers (bijvoorbeeld gegevens bewerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. In het geval van een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis kunnen wij verplicht zijn om de persoonsgegevens te delen.

Contactgegevens van onze zakelijke relaties delen wij uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening.

Recht van inzage
Via de “GDPR” link kan je ten alle tijden inzien welke gegevens wij van jou verwerkt hebben. Je kan zelf ten alle tijden toestemming geven of intrekken om jouw persoonlijke gegevens te bewaren. Als je bepaalde gegevens wilt wijzigen, inzien of verwijderen en dit zelf niet kan kan je altijd contact met ons opnemen via recruitment@hrmadviseur.nl

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Alleen werknemers van DiD hebben toegang tot je gegevens en zij hebben een geheimhoudingsplicht. Als jouw persoonsgegevens worden verstrekt aan gegevens bewerkers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren dan zijn wij met hen overeengekomen dat zij jouw persoonsgegevens ook optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Indien je vragen, klachten of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of op de manier hoe wij je gegevens registreren, verwerken en gebruiken dan kan je ons e-mailen op recruitment@hrmadviseur.nl

Wij streven ernaar om binnen 4 weken na ontvangst van je vraag, klacht of opmerking te reageren.

Is er sprake of vermoeden van een datalek? Dan verzoeken wij je dit direct te melden via recruitment@hrmadviseur.nl

Deze Privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van onze website. We kunnen van tijd tot tijd aanpassingen en/of veranderingen doen in onze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen. Deze versie is opgesteld in mei 2018

Contactformulier

2018 © Direct in Dienst BV Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring

Open chat
Heb je een vraag?
Hi,

Kan ik je helpen?